četrtek, 09. april 2015

Hitrost strežnika - pomemben del spletne optimizacije

Spletna optimizacija je zahteven proces, ki se izvaja na različnih plasteh. Začne se že pred izdelavo same spletne strani, konča pa se nikoli, niti takrat ne, ko spletna stran zaseda najvišja mesta za vse relevantne ključne besede. Vedno je treba biti korak pred konkurenco, zato je treba paziti na vse dejavnike, ki vplivajo na uvrstitve v iskalnikih. Teh pa ni malo, prav tako ni točno znano, katere podrobnosti v kolikšni meri vplivajo na razvrščanje rezultatov za določene iskane pojme, zato se je treba posvetiti tistim dejavnikom, ki so znani in pomembni. Med temi je en, ki se pogosto zapostavlja – hitrost strežnika. 

Hitrost strežnika predstavlja majhen, a pomemben del off-site optimizacije, ki lahko odločilno vpliva na uvrstitev v spletnih iskalnikih. Temu se posvetimo predvsem takrat, ko že imamo urejene druge aspekte optimizacije, ki jih lažje prilagajamo, saj je hitrost strežnika precej odvisna od spletnega gostovanja, ki ga izberemo, torej moramo za izboljšave poiskati novega ponudnika gostovanja. Hitrost nalaganja spletne strani sicer lahko optimiziramo, a le do neke mere, saj smo omejeni z zmogljivostjo strežnika. V vsakem primeru je pametno že pred izdelavo spletne strani poskrbeti za to, da bo spletno gostovanje omogočalo kar najboljšo hitrost nalaganja, ki bo prispevala svoj delež k celoviti optimizaciji strani za spletne iskalnike. 

Vseeno pa pri spletnih straneh nikoli ne smemo misliti le na iskalnike, tudi pri hitrosti strežnika ne. Izboljšave naj služijo predvsem uporabnikom, ki želijo kar se da funkcionalno in prijazno spletno stran, pri čemer hitrost seveda pomaga. Izberemo ponudnika gostovanja, ki ima strežnike locirane v državi naše ciljne skupine, seveda pa se pravočasno prepričamo, da je tudi sam strežnik dovolj zmogljiv, da bo zagotovil optimalno prikazovanje spletnih strani vsem obiskovalcem. Preverimo seveda tudi morebitne izpade strežnika in druge težave, da res izberemo primeren temelj za spletno stran. 

Več informacij o izbiri spletnega gostovanja boste našli na http://www.gostovanje-domene.si/.

torek, 07. april 2015

Prednosti nadzorne plošče cPanel

Spletno gostovanje je storitev, ki v ozadju skriva veliko več dela, kot bi morda sprva predvidevali. Ponudniki gostovanja morajo namreč skrbeti za strežnike, hkrati pa poskrbeti za to, da lahko s strežniki oziroma svojimi zakupljenimi storitvami enostavno upravljajo tudi končni uporabniki. Na srečo pri tem pomagajo različna orodja, ki olajšajo upravljanje spletnega gostovanja in omogočijo hitro in učinkovito delo s strežnikom. Med najbolj priljubljenimi in nedvomno najbolj uporabnimi je nadzorna plošča cPanel, ki nudi celovit nadzor nad zakupljenim paketom gostovanja. Seveda pa ta nadzorna plošča ni na voljo povsod – nekateri ponudniki gostovanja uporabljajo druge rešitve, zato moramo biti na to pozorni že pri izbiri ponudnika. 

Nadzorna plošča cPanel za uporabnika združuje najboljše s področij enostavnosti upravljanja spletnega strežnika in vsestranske funkcionalnosti ter zmogljivosti, ki omogoča učinkovito delo. Glavno prednost za večino uporabnikov predstavlja intuitiven, preprost in učinkovit grafični vmesnik, ki omogoča hitro dostopanje do vseh potrebnih nastavitev in orodij, hkrati pa nudi kompakten pregled vseh lastnosti strežnika oziroma zakupljenega paketa. Vedno lahko vidimo, koliko prostora na spletnem strežniku je še na voljo, ter koliko mesečnega prenosa podatkov še ostaja, poleg tega pa je seveda navedenih še veliko podatkov. Orodja, pripomočke in nastavitve znotraj nadzorne plošče lahko urejamo po skupinah in razporejamo po grafičnem vmesniku, čeprav so ikone že privzeto priročno razvrščene v smiselne skupine. Grafično podobo nadzorne plošče lahko tudi spremenimo, na voljo je več predlog. Še ena priljubljena lastnost v okviru nadzorne plošče cPanel je možnost hitre namestitve priljubljenih spletnih skript in sistemov za upravljanje vsebin, kar je na voljo pri večini ponudnikov. 

Prednosti nadzorne plošče cPanel v primerjavi z alternativami je preveč, da bi jih lahko našteli v kratkem članku. Lahko pa rečemo, da je cPanel odlična izbira za vse, tako za začetnike kot za izkušene spletne mojstre. Tudi cena, ki jo plačajo ponudniki gostovanja, je relativno nižja, tako da so paketi z nadzorno ploščo cPanel načeloma nekoliko cenejši. 

Mnogo več koristnih informacij boste našli na http://www.gostovanje.co/.

torek, 17. februar 2015

Hipnoza in učenje

Pravijo, da se je potrebno znati učiti, zato tudi v naših šolah pogosto potekajo delavnice za starše na temo »učenje učenja«, s katerimi naj bi starše osvestili in jim dali znanje, s katerim bodo lahko svojim otrokom pomagali pri učenju. Delavnice se običajno osredotočajo na različne tipe učenja, ki se razlikujejo po tem, ali si snov najlažje zapomnimo preko slušnih informacij, vidnih informacij ali praktičnih poskusov in nalog, poleg tega pa so predstavljene tudi različne metode in tehnike, na primer izpisovanje, podčrtovanje, miselni vzorci in podobno. Žal pa znanje o učenju učenja pogosto ni dovolj, saj učenec, dijak ali študent naleti na blokado, ki izvira iz njegove podzavesti. Če mu ta preprečuje učenje, se je zato smiselno odločiti za popolnoma drugačen pristop. 

Hipnoza, ki jo izvajajo izkušeni hipnoterapevti, je orodje, ki lahko pomaga pri kakovostnem učenju ter izboljša učne rezultate, saj učencu pomaga odstraniti vse ovire, ki mu preprečujejo kakovostno šolsko oziroma akademsko delo. Ovire, ki večinoma izvirajo iz njegovih prepričanj in slabosti v samopodobi, je treba prepoznati, predelati in odstraniti, da se učni snovi odpre prosta pot do »možganov« oziroma si jo je sposoben na dober način zapomniti in svoje znanje nato tudi izraziti – nenazadnje primeri, ko nekdo učno snov dejansko zna, a se v trenutku, ko jo je treba pokazati, ne znajde oziroma popolnoma zablokira, niso redki. V primeru, da se šolar, dijak ali študent pridno uči, vendar se zdi, da učenje kljub dobrim učnim navadam ter dobrim tehnikam učenja ne prinaša želenih rezultatov, je hipnoza gotovo ena izmed možnosti, ki mu lahko precej pomagajo. Treba je le biti odprt za različne oblike pomoči in se je ne bati, kajti v naši družbi je terapija s hipnozo pogosto nekaj, česar se bojimo – a neupravičeno in predvsem zato, ker imamo o njej premalo znanja in informacij.


četrtek, 31. julij 2014

Študentsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje dijakov

Študentsko zavarovanje je nezgodno zavarovanje dijakov.

Nezgodno zavarovanje dijakov, ki ga nudi študentsko zavarovanje, lahko sklenejo dijaki srednjih šol in študenti visokih šol. Študentsko zavarovanje ima določene omejitve, ki jih vsaka zavarovalnica določi na podlagi svojih izkušenj in predvidevanja. Nezgodno zavarovanje krije posledice nezgod, ki se zgodijo dijakom. Študentsko zavarovanje krije posledice nezgod, ki se dijakom zgodijo doma ali v tujini. V enaki meri študentsko zavarovanje krije posledice nezgod, ki se zgodijo izven časa študija. Čas izven študija je recimo študentov prosti čas. Posebno študentsko zavarovanje velja za aktivne registrirane športnike. Ker so registrirani aktivni športniki v času študija bolj aktivni in izpostavljeni večji nevarnosti, študentsko zavarovanje v osnovni različici ne more nuditi zavarovanja. Nudijo pa zavarovalnice možnosti doplačila za aktivne registrirane športnike in jih na ta način zavaruje za čas njihovega aktivnega ukvarjanja s športom. Nezgodno zavarovanje študentov nudi zavarovanje za primere invalidnosti, posledic nesreč ali odsotnosti zaradi zdravljenja in rehabilitacije v zdravstvenih ustanovah. V slednjem primeru dobi sklenitelj zavarovanja oziroma oseba na katerega se nanaša zavarovalna polica dnevno nadomestilo. Za dnevno nadomestilo se šteje znesek do katerega je upravičen dijak, ki zaradi zdravljenja posledic nezgode ne more obiskovati šole oziroma izpolnjevati študijskih obveznosti. Študijske in šolske obveznosti so velike in obsegajoče, zahtevajo pa v popolnosti zdravega človeka, ki se je pripravljen spopasti z izzivi študentskega obdobja. Poleg samih obveznosti in njenega obsega je pri študentih in dijakih prisotna neizkušenost. V času študija se mlade osebe šele začenjajo pripravljati na svet odraslih oseb, temu primerno nabirajo izkušnje. Tako od študenta oziroma dijaka ni realno pričakovati vseh veščin odrasle osebe. Temu primerno so nevarnosti za nastanek nezgode toliko večje. Z odraščanjem in včasih na žalost tudi nezgodo, se mladoletne osebe uvajajo v svet odraslih. Izkušnje pridobljene v času študija in odraščanja, jim bodo koristile za vse njihove življenjske dni.

Študentsko zavarovanje je zelo odgovorna odločitev.

Več si preberite tukaj.


torek, 29. julij 2014

Prevajalska agencija, prevaja besedila in tolmači

Prevajalska agencija v svoji aktivnosti največkrat prevaja besedila in tolmači.

Sodobna prevajalska agencija je vključena globalni svet . Globalni svet se spreminja z neverjetno naglico. Informacija je svoj čas potovala mesece, včasih tudi leta. Danes so informacije dostopne takoj, zaostanek je odvisen predvsem od posameznika. Lahko jih prebere takoj, naslednji dan, čez teden dni ali pa nikoli. Prevajalska agencija v veliki meri sodeluje pri prenosu teh informacij. Prenos pomena pisanega besedila iz izvirnika v ciljni jezik je pogosta dejavnost, ki jo opravlja prevajalska agencija. Posebnost prenosa pomena pisanega besedila je, da se osredotoča na pisno sporočanje. Razlikuje se od tolmačenja, ki ga dobra prevajalska agencija v enaki meri omogoča. Z tolmačenjem prevajalska agencija omogoča prevod govorjene besede iz izvirnega govora v govor ciljnega jezika. Prevajalska agencija lahko nudi tudi bolj zahtevne oblike prevajanja, vendar so te bolj redko zastopane. Dobro prevajanje je danes nujno zaradi dostopnosti večjega števila informacij z različnih koncev sveta. Kako kakovostno moramo besedilo iz tujega govornega področja razumeti je odvisno od zahtev, ki se pojavljajo določen trenutek in ob določeni priložnosti. V splošnem komuniciranju kakovost ni tako pomembna, kot to velja za poslovni svet ali druge podobne priložnosti. V splošnem komuniciranju je predvsem pomembno, da se razume osnove sporočila, podrobnosti niso tako pomembne in odločilne za uspešnost prevoda. Poslovno komuniciranje je bolj zahtevno, pomembne se vse podrobnosti, zato mora biti prevod kakovosten. Pri takem prevodu je potrebna prevajalska agencija oziroma prevajalec, ki prevaja v njenem imenu. V poslovnem svetu o uspehu ali neuspehu odločajo malenkosti. V številkah izražene so to decimalke, v komuniciranju pa so to besede, ki so sicer enake ali podobne, vendar imajo čisto drugačen pomen. Dober tolmač ali prevajalec pisanega besedila vse te posebnosti pozna, zato je nanje pozoren pri komunikaciji. Znal bo poseči v primeru nepravilne uporabe, na ta način bo preprečil ne le slabo komunikacijo, ampak bo po svojih močeh prispeval k poslovnemu uspehu. 

Prevajalska agencija omogoča dober in kakovosten prevod.

Več si preberite tukaj.
nedelja, 27. julij 2014

Zaposlitev, možnost uresničitve sanj

Zaposlitev je zmožnost opravljanja poklica .

Vsak, ki išče zaposlitev mora ustrezati razpisnim pogojem. Zaposlitev je lahko za določen ali nedoločen čas, poznamo pa tudi druge oblike zaposlovanja. Dobra zaposlitev nudi zaposlenemu nagrado za opravljeno delo. Izraženo je predvsem v obliki plače, lahko pa nagrada obsega tudi druge ugodnosti. Zaposlitev je posebno velika dobrina v času povečane brezposelnosti. Na žalost je v času brezposelnosti tudi veliko izkoriščanj in nepravilnosti glede zaposlitev. Trg se vedno ravna po načelu optimalnega razmerja med povpraševanjem in ponudbe. Povečano število na eni stani vpliva na drugo in obratno. Manj kot je delovnih mest, težje je najti zaposlitev, za zaposlitev so mnogi temu primerno pripravljeni sprejeti slabše pogoje.

Ponudba in povpraševanje na trgu dela je sicer predpisana in nadzirana, vendar do kršitev kljub temu prihaja. Predvsem na trg evropske unije pritiskajo migracije iz manj razvitih držav sveta, ki iščejo boljše delovne pogoje. Zaposlitev je nujna, zanjo so pripravljeni storiti marsikaj, kar v normalnih razmerah ne bi storili. Predvsem odrekanje pravicam, ki izhajajo iz zakonov, določb in dogovorov je značilno za vse, ki se znajdejo na strani množičnega in povečanega povpraševanja po zaposlitvi. Za pridobitev zaposlitve so v urejenih državah določeni pogoji, ki pa se za razliko od manj razvitih držav tudi spoštujejo bistveno bolj. Predvsem nadzor in kritična javnost sta bistveno bolj razvita. Zaposlitev je v takšnih državah bolj pravična do obeh strani. Delodajalec dobi z zaposlenim določeno zmogljivost, zaveda pa se obveznosti, ki jih mora izpolniti do zaposlenega. Na drugi stani zaposleni ve, da mora svoje zahtevane delovne aktivnosti opraviti v okviru zahtevanih vrednosti. Nespoštovanje se v najslabšem primeru konča z izgubo delovnega mesta. Mnoge družbe imajo razmerje med delodajalcem in delodajalcem urejeno na tak način, da je moč službo hitro pridobiti in hkrati hitro izgubiti. Zaposlitev na elastičnem trgu dela ima svoje prednosti, ter nekaj slabosti.

Več si preberite tukaj.


petek, 25. julij 2014

Kampiranje, oblika bivanja

Kampiranje je oblika bivanja.

Za kampiranje se odločajo predvsem ljudje, ki si želijo bivanja v naravi. Občutek svobode bivanja je za kampiranje značilno. Predvsem v današnjem času, ko se večina prebivalstva gnete v betonskih naselji, je kampiranje svojevrstna odrešitev in blagodejni način bivanja. Kampiranje je v današnjih časih dostopno bolj kot kadarkoli prej. Sodobne prometnice nam omogočajo hitre povezave s kraji, kjer je kampiranje mogoče in zaželeno. Ljudje si kampiranje v današnjem času ne izberejo zgolj za počitnikovanje ampak tudi oddih od napornega delovnega tedna. Na ta način si sprostijo živce, ter naberejo novih moči za prihajajoče delovne dni. Kampiranje je možno na različnih lokacija, predvsem pa je danes kampiranje urejeno in organizirano. Z urejenostjo in organiziranostjo je obiskovalcem kampov omogoča kakovost bivanja, na drugi strani pa si lahko to kakovost bivanja uredijo po svoji meri in okusi. Sodobne komunikacijske naprave omogočajo, da si kampiranje lahko uredimo praktično čez noč in v kratkem času. Tako se ponudi možnost za sprostitev v trenutku. Tudi če nimamo svoje opreme za kampiranje so možnost za najetje velike in v veliki meri na praktično vsakem koraku. Izbiramo lahko med preprostimi in bolj zahtevnimi bivalnimi enotami, ter obsežnejšo ali manj obsežnejšo opremo za kampiranje. Obiskovalci kampov se za takšen način odločajo tudi v času kulturnih in drugih dogodkov. Presegajo klasične oblike kampiranja v času dopustovanja in počitnikovanja za krajši ali daljši čas. Na tak način se tudi atmosfera v kampih spremeni, saj se običajno ob obisku kulturnega dogodka, za bivanje v kampih odloči večje število obiskovalcev. Kampiranje je dobrodošla oblika bivanja za vsakogar, omejitev praktično ni. Za kampiranje se odločajo tako mladi, kot upokojenci, ter vse druge starostne skupine. Zaradi velikega števila različnih skupin je bivalna izkušnja v kampu tudi dobra oblika druženja in navezovanja stikov.

Kampiranje je dobrodošla sprostitev po napornem delovnem tednu ter način počitnikovanja. Več si preberite tukaj.