nedelja, 27. julij 2014

Zaposlitev, možnost uresničitve sanj

Zaposlitev je zmožnost opravljanja poklica .

Vsak, ki išče zaposlitev mora ustrezati razpisnim pogojem. Zaposlitev je lahko za določen ali nedoločen čas, poznamo pa tudi druge oblike zaposlovanja. Dobra zaposlitev nudi zaposlenemu nagrado za opravljeno delo. Izraženo je predvsem v obliki plače, lahko pa nagrada obsega tudi druge ugodnosti. Zaposlitev je posebno velika dobrina v času povečane brezposelnosti. Na žalost je v času brezposelnosti tudi veliko izkoriščanj in nepravilnosti glede zaposlitev. Trg se vedno ravna po načelu optimalnega razmerja med povpraševanjem in ponudbe. Povečano število na eni stani vpliva na drugo in obratno. Manj kot je delovnih mest, težje je najti zaposlitev, za zaposlitev so mnogi temu primerno pripravljeni sprejeti slabše pogoje.

Ponudba in povpraševanje na trgu dela je sicer predpisana in nadzirana, vendar do kršitev kljub temu prihaja. Predvsem na trg evropske unije pritiskajo migracije iz manj razvitih držav sveta, ki iščejo boljše delovne pogoje. Zaposlitev je nujna, zanjo so pripravljeni storiti marsikaj, kar v normalnih razmerah ne bi storili. Predvsem odrekanje pravicam, ki izhajajo iz zakonov, določb in dogovorov je značilno za vse, ki se znajdejo na strani množičnega in povečanega povpraševanja po zaposlitvi. Za pridobitev zaposlitve so v urejenih državah določeni pogoji, ki pa se za razliko od manj razvitih držav tudi spoštujejo bistveno bolj. Predvsem nadzor in kritična javnost sta bistveno bolj razvita. Zaposlitev je v takšnih državah bolj pravična do obeh strani. Delodajalec dobi z zaposlenim določeno zmogljivost, zaveda pa se obveznosti, ki jih mora izpolniti do zaposlenega. Na drugi stani zaposleni ve, da mora svoje zahtevane delovne aktivnosti opraviti v okviru zahtevanih vrednosti. Nespoštovanje se v najslabšem primeru konča z izgubo delovnega mesta. Mnoge družbe imajo razmerje med delodajalcem in delodajalcem urejeno na tak način, da je moč službo hitro pridobiti in hkrati hitro izgubiti. Zaposlitev na elastičnem trgu dela ima svoje prednosti, ter nekaj slabosti.

Več si preberite tukaj.


Ni komentarjev:

Objavite komentar