četrtek, 31. julij 2014

Študentsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje dijakov

Študentsko zavarovanje je nezgodno zavarovanje dijakov.

Nezgodno zavarovanje dijakov, ki ga nudi študentsko zavarovanje, lahko sklenejo dijaki srednjih šol in študenti visokih šol. Študentsko zavarovanje ima določene omejitve, ki jih vsaka zavarovalnica določi na podlagi svojih izkušenj in predvidevanja. Nezgodno zavarovanje krije posledice nezgod, ki se zgodijo dijakom. Študentsko zavarovanje krije posledice nezgod, ki se dijakom zgodijo doma ali v tujini. V enaki meri študentsko zavarovanje krije posledice nezgod, ki se zgodijo izven časa študija. Čas izven študija je recimo študentov prosti čas. Posebno študentsko zavarovanje velja za aktivne registrirane športnike. Ker so registrirani aktivni športniki v času študija bolj aktivni in izpostavljeni večji nevarnosti, študentsko zavarovanje v osnovni različici ne more nuditi zavarovanja. Nudijo pa zavarovalnice možnosti doplačila za aktivne registrirane športnike in jih na ta način zavaruje za čas njihovega aktivnega ukvarjanja s športom. Nezgodno zavarovanje študentov nudi zavarovanje za primere invalidnosti, posledic nesreč ali odsotnosti zaradi zdravljenja in rehabilitacije v zdravstvenih ustanovah. V slednjem primeru dobi sklenitelj zavarovanja oziroma oseba na katerega se nanaša zavarovalna polica dnevno nadomestilo. Za dnevno nadomestilo se šteje znesek do katerega je upravičen dijak, ki zaradi zdravljenja posledic nezgode ne more obiskovati šole oziroma izpolnjevati študijskih obveznosti. Študijske in šolske obveznosti so velike in obsegajoče, zahtevajo pa v popolnosti zdravega človeka, ki se je pripravljen spopasti z izzivi študentskega obdobja. Poleg samih obveznosti in njenega obsega je pri študentih in dijakih prisotna neizkušenost. V času študija se mlade osebe šele začenjajo pripravljati na svet odraslih oseb, temu primerno nabirajo izkušnje. Tako od študenta oziroma dijaka ni realno pričakovati vseh veščin odrasle osebe. Temu primerno so nevarnosti za nastanek nezgode toliko večje. Z odraščanjem in včasih na žalost tudi nezgodo, se mladoletne osebe uvajajo v svet odraslih. Izkušnje pridobljene v času študija in odraščanja, jim bodo koristile za vse njihove življenjske dni.

Študentsko zavarovanje je zelo odgovorna odločitev.

Več si preberite tukaj.


torek, 29. julij 2014

Prevajalska agencija, prevaja besedila in tolmači

Prevajalska agencija v svoji aktivnosti največkrat prevaja besedila in tolmači.

Sodobna prevajalska agencija je vključena globalni svet . Globalni svet se spreminja z neverjetno naglico. Informacija je svoj čas potovala mesece, včasih tudi leta. Danes so informacije dostopne takoj, zaostanek je odvisen predvsem od posameznika. Lahko jih prebere takoj, naslednji dan, čez teden dni ali pa nikoli. Prevajalska agencija v veliki meri sodeluje pri prenosu teh informacij. Prenos pomena pisanega besedila iz izvirnika v ciljni jezik je pogosta dejavnost, ki jo opravlja prevajalska agencija. Posebnost prenosa pomena pisanega besedila je, da se osredotoča na pisno sporočanje. Razlikuje se od tolmačenja, ki ga dobra prevajalska agencija v enaki meri omogoča. Z tolmačenjem prevajalska agencija omogoča prevod govorjene besede iz izvirnega govora v govor ciljnega jezika. Prevajalska agencija lahko nudi tudi bolj zahtevne oblike prevajanja, vendar so te bolj redko zastopane. Dobro prevajanje je danes nujno zaradi dostopnosti večjega števila informacij z različnih koncev sveta. Kako kakovostno moramo besedilo iz tujega govornega področja razumeti je odvisno od zahtev, ki se pojavljajo določen trenutek in ob določeni priložnosti. V splošnem komuniciranju kakovost ni tako pomembna, kot to velja za poslovni svet ali druge podobne priložnosti. V splošnem komuniciranju je predvsem pomembno, da se razume osnove sporočila, podrobnosti niso tako pomembne in odločilne za uspešnost prevoda. Poslovno komuniciranje je bolj zahtevno, pomembne se vse podrobnosti, zato mora biti prevod kakovosten. Pri takem prevodu je potrebna prevajalska agencija oziroma prevajalec, ki prevaja v njenem imenu. V poslovnem svetu o uspehu ali neuspehu odločajo malenkosti. V številkah izražene so to decimalke, v komuniciranju pa so to besede, ki so sicer enake ali podobne, vendar imajo čisto drugačen pomen. Dober tolmač ali prevajalec pisanega besedila vse te posebnosti pozna, zato je nanje pozoren pri komunikaciji. Znal bo poseči v primeru nepravilne uporabe, na ta način bo preprečil ne le slabo komunikacijo, ampak bo po svojih močeh prispeval k poslovnemu uspehu. 

Prevajalska agencija omogoča dober in kakovosten prevod.

Več si preberite tukaj.
nedelja, 27. julij 2014

Zaposlitev, možnost uresničitve sanj

Zaposlitev je zmožnost opravljanja poklica .

Vsak, ki išče zaposlitev mora ustrezati razpisnim pogojem. Zaposlitev je lahko za določen ali nedoločen čas, poznamo pa tudi druge oblike zaposlovanja. Dobra zaposlitev nudi zaposlenemu nagrado za opravljeno delo. Izraženo je predvsem v obliki plače, lahko pa nagrada obsega tudi druge ugodnosti. Zaposlitev je posebno velika dobrina v času povečane brezposelnosti. Na žalost je v času brezposelnosti tudi veliko izkoriščanj in nepravilnosti glede zaposlitev. Trg se vedno ravna po načelu optimalnega razmerja med povpraševanjem in ponudbe. Povečano število na eni stani vpliva na drugo in obratno. Manj kot je delovnih mest, težje je najti zaposlitev, za zaposlitev so mnogi temu primerno pripravljeni sprejeti slabše pogoje.

Ponudba in povpraševanje na trgu dela je sicer predpisana in nadzirana, vendar do kršitev kljub temu prihaja. Predvsem na trg evropske unije pritiskajo migracije iz manj razvitih držav sveta, ki iščejo boljše delovne pogoje. Zaposlitev je nujna, zanjo so pripravljeni storiti marsikaj, kar v normalnih razmerah ne bi storili. Predvsem odrekanje pravicam, ki izhajajo iz zakonov, določb in dogovorov je značilno za vse, ki se znajdejo na strani množičnega in povečanega povpraševanja po zaposlitvi. Za pridobitev zaposlitve so v urejenih državah določeni pogoji, ki pa se za razliko od manj razvitih držav tudi spoštujejo bistveno bolj. Predvsem nadzor in kritična javnost sta bistveno bolj razvita. Zaposlitev je v takšnih državah bolj pravična do obeh strani. Delodajalec dobi z zaposlenim določeno zmogljivost, zaveda pa se obveznosti, ki jih mora izpolniti do zaposlenega. Na drugi stani zaposleni ve, da mora svoje zahtevane delovne aktivnosti opraviti v okviru zahtevanih vrednosti. Nespoštovanje se v najslabšem primeru konča z izgubo delovnega mesta. Mnoge družbe imajo razmerje med delodajalcem in delodajalcem urejeno na tak način, da je moč službo hitro pridobiti in hkrati hitro izgubiti. Zaposlitev na elastičnem trgu dela ima svoje prednosti, ter nekaj slabosti.

Več si preberite tukaj.


petek, 25. julij 2014

Kampiranje, oblika bivanja

Kampiranje je oblika bivanja.

Za kampiranje se odločajo predvsem ljudje, ki si želijo bivanja v naravi. Občutek svobode bivanja je za kampiranje značilno. Predvsem v današnjem času, ko se večina prebivalstva gnete v betonskih naselji, je kampiranje svojevrstna odrešitev in blagodejni način bivanja. Kampiranje je v današnjih časih dostopno bolj kot kadarkoli prej. Sodobne prometnice nam omogočajo hitre povezave s kraji, kjer je kampiranje mogoče in zaželeno. Ljudje si kampiranje v današnjem času ne izberejo zgolj za počitnikovanje ampak tudi oddih od napornega delovnega tedna. Na ta način si sprostijo živce, ter naberejo novih moči za prihajajoče delovne dni. Kampiranje je možno na različnih lokacija, predvsem pa je danes kampiranje urejeno in organizirano. Z urejenostjo in organiziranostjo je obiskovalcem kampov omogoča kakovost bivanja, na drugi strani pa si lahko to kakovost bivanja uredijo po svoji meri in okusi. Sodobne komunikacijske naprave omogočajo, da si kampiranje lahko uredimo praktično čez noč in v kratkem času. Tako se ponudi možnost za sprostitev v trenutku. Tudi če nimamo svoje opreme za kampiranje so možnost za najetje velike in v veliki meri na praktično vsakem koraku. Izbiramo lahko med preprostimi in bolj zahtevnimi bivalnimi enotami, ter obsežnejšo ali manj obsežnejšo opremo za kampiranje. Obiskovalci kampov se za takšen način odločajo tudi v času kulturnih in drugih dogodkov. Presegajo klasične oblike kampiranja v času dopustovanja in počitnikovanja za krajši ali daljši čas. Na tak način se tudi atmosfera v kampih spremeni, saj se običajno ob obisku kulturnega dogodka, za bivanje v kampih odloči večje število obiskovalcev. Kampiranje je dobrodošla oblika bivanja za vsakogar, omejitev praktično ni. Za kampiranje se odločajo tako mladi, kot upokojenci, ter vse druge starostne skupine. Zaradi velikega števila različnih skupin je bivalna izkušnja v kampu tudi dobra oblika druženja in navezovanja stikov.

Kampiranje je dobrodošla sprostitev po napornem delovnem tednu ter način počitnikovanja. Več si preberite tukaj.


sreda, 23. julij 2014

Kaj preveriti ob rezervaciji hotela, vprašanje mnogih

Kaj preveriti ob rezervaciji hotela je vprašanje mnogih, ki so tik pred nastopom tako težko pričakovanih počitniških dni.

Na počitniške dni in čas namenjen oddihu so čakali celo leto, nekateri celo več, zato je kaj preveriti ob rezervaciji hotela, dobrodošlo in modro vprašanje . Kaj preveriti ob rezervaciji hotela se vprašujemo na račun vseh izbranih opcij v ponudbi. Hotel nam je bil iz mnogih v ponudbi najbolj všeč, zato je vse te prednosti treba imeti zagotovljene. Kaj preveriti ob rezervaciji hotela se v prvi vrsti dotika lokacije hotela. Zagotovo smo si v ponudbi izbrali sebi najboljšo lokacijo. Zato je prav, da nam jo rezervacija nudi in zagotavlja. Kaj preveriti ob rezervaciji hotela se sprašujejo vsi, ki želijo biti na svoj način zagotovljeni in priskrbljeni s prevozom. Mnogi ne želijo uporabljati lastnih prevoznih sredstev, zato je javni prevoz ali prevoz v organizaciji hotela za njih zelo pomemben. Kaj preveriti ob rezervaciji hotela zanima vse, ki dajejo prednost uravnoteženim lastnostim investicije in z rezervacijo zagotovljene vsebine ponudbe. Brez dvoma si želijo imeti ves najboljše za svojo investicijo. Kaj preveriti ob rezervaciji hotela je vprašanje vseh, ki želijo imeti izbrano oceno kakovosti ponudbe in storitev hotela. Nočejo biti razočarani v svojem uživanju brezskrbnih počitniških dni. Droben tisk v pogodbah je zelo pomemben, saj pomeni tanko ločnico med dobro izkušnjo in izkušnjo, ki bi jo ne priporočili nikomur. Veliko nam v tem pogledu koristijo izkušnje prijateljev in znancev, ter vseh, ki so podobne izkušnje že imeli. Zagotovo nam bodo znali priporočiti niz izkušenj, ki nudijo zagotovilo za najboljše počitnice in zvrhano mero lepih doživetji. Med ponudbami so razlike velike, dobra cena pa še ne pomeni nujno dobro izkušnjo, zato je potrebno dobro preveriti vse postavke ponudbe. Skrita doplačila so večkrat negativno presenečenje.

Kaj preveriti ob rezervaciji hotela je vprašanje in hkrati zagotovilo za najboljše počitniške dni. Več si preberite tukaj.


ponedeljek, 21. julij 2014

Srce, organ posebnega pomena

Srce je organ posebnega pomena za zdravje in dobo počutje.

Človeško srce organizem oskrbuje s kisikom bogateno krvjo . Posledično organi in vse človeške funkcije delujejo pravilno in optimalno. Današnji čas pred srce postavlja obilico izzivov. Ljudje smo vedno bolj izpostavljeni stresom in drugim negativnim vplivom, ki so posledica hitrega tempa življenja. Včasih je bilo čakanje dolgo nekaj minut sprejemljivo in razumljivo, danes ob izgubi nekaj sekund že jezno iščemo krivca, v skrajnih primerih celo nečloveško reagiramo. Srce se podobno kot vsi drugi organi na vse takšne spremembe odzivajo. Mnoge posledice nam niso znane, tudi stroka večkrat tipa v temi in bolezni ter bolezenske znake označi z vsemi znanimi oznakami, ki izvirajo iz preteklosti. Srce podobno kot vsi drugi organi lahko delujejo zgolj v harmoniji in dobrem delovnem ritmu. Vsak odklon od optimalnega delovnega ritma in negativne posledice. Vse negativne posledice se ne pokažejo nujno takoj ali v kratkem času, ampak izbruhnejo čez daljši čas, štet v letih in desetletjih. Težavnost odkrivanja povzroča tudi navezanost več slabih in negativnih vplivov, ki se kopičijo in združujejo, čez čas pa izbruhnejo v neznani ali slabo poznani obliki. Srce in drugi organi bodo dobro delovali predvsem takrat, ko se bo človek zavedal pomena njihovega optimalnega delovanja. Odklanjanje negativnih posledic ter zavestno spreminjanje življenjskih navad je dobra pot. 

Srce kot obtočilni organ, ki skrbi za pretok krvi obogatene s kisikom po telesu do vseh organov in delov, ki potrebujejo kri za optimalno delovanje, je življenjskega pomena. Pljuča, kot organi, ki sodeluje z levim in desnim preddvorom ter levim in desni prekatom, so večkrat v poglavju zdravje srca zanemarjena. Pljuča zamašena z nikotinom ali slabim zrakom so povod za slabše delovanje. Tudi zdrav človek, ki nima nezdravih navad se mora zavedati pomena pljuč. Za srce so dobrodošli športi in aktivnosti, ki povečajo oskrbo s kisikom. 

Več si preberite tukaj.


četrtek, 17. julij 2014

Fasada hišo na prvem mestu ščiti, nima le okrasnega namena

Vsaka stavba mora imeti tako zaščito, da hkrati tesni in diha z njo. Fasada mora biti zato delno prepustna – od zunaj navznoter mora tesniti, od znotraj navzven pa vseeno prepuščati zrak in vlago, da hiša diha. Če fasada svojega dela ne opravlja pravilno ali v zadostni meri, se lahko prebivalci hitro znajdejo pred težavami kot so: vlaga, plesen, uhajanje toplote, udor vode… Glede na to v kakšnem klimatskem področju neka stavba stoji, fasader predlaga materiale za fasado. Temperaturna nihanja lahko dosežejo tudi do 50°C toplotne razlike (od -15°C do +35°C v Sloveniji) in obremenjujejo strukturo fasade, zato mora biti ta primerna za pravo področje.

Seveda ima fasada v končni fazi tudi estetsko funkcijo, saj si lastnik stavbe lahko izbere barvo zunanjosti svoje stavbe, vendar pa je veliko pomembnejše iz česa je narejena »obleka« hiše, kot pa kako zgleda hiša na koncu. Vendar pa je v določenih okoljih omejena tudi izbira določenih barv, zato se je o tem potrebno pozanimati v naprej.

Je že res, da kvalitetna fasada stane več kot neka srednje-kvalitetna fasada, a se na koncu bolj splača dati nekaj več denarja na začetku, kot potem vsako leto več zapraviti za ogrevanje in popravila posledic slabega tesnjenja in nezadostnega dihanja (vlaga in plesen sta lahko velik problem in strošek). Zid in sistem zunanjih oblog, ki gradijo fasado, morata biti optimalno usklajena, saj le tako lahko omogočata ustrezno zaščito. Izkušen fasader vam bo na podlagi znanja priporočil najboljšo možnost za izolacijo vašega doma, hkrati pa vam svetoval tudi pri izbiri prave barve. Oblecite svojo hišo v pravo obleko in jo zaščitite pred zunanjimi vremenskimi vplivi, hkrati pa naj fasada s svojo barvo sporoča vaš pravi jaz.