ponedeljek, 03. december 2012

Zakoni in predpisi pri izbiri ograje


Izbira ograje je vsekakor v veliki meri prepuščena individualni izbiri investitorja, ki bo obliko, barve, materiale ter nenazadnje višino investicije prilagodil svojim željam, zahtevam in zmožnostim. Vseeno pa se mora držati nekaterih predpisov in zahtev, katere država predpiše, zahteva ter nenazadnje nadzira njihovo izvajanje in spoštovanje. Investitor tako mora pred načrtovanjem in postavitvijo ograje predvideti in upoštevati v zakonu zapisane splošne pogoje glede postavitve ograj. Poleg tega je treba dodatno pozornost posvetiti in pri projektiranju ter sami postavitvi ograje upoštevat zahteve posamezni občinskih izvedbenih prostorskih aktov in predpisov.  Povsem razumljivo je, da si noben investitor ne želi priti v nasprotje z zakonom, še manj pa nositi neprijetne posledice.

Posebno pozornost je potrebno pri postavitvi posvetiti v primerih, ko gre za ograjevanje parcel ali objektov na zavarovanih območjih. Posebni pogoji za postavitev ograje veljajo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture. Praktično to pomeni območja, kjer potekajo ceste, plinovodi in podobno. Ob javnih cestah mora investitor pri izbiri in postavitvi ograje upoštevat, da uporabnikom ceste ne sme ovirat polja preglednosti. Poleg upoštevanja prepovedi poseganja v polje preglednosti voznikom vozil ter drugim udeležencem v prometu, mora investitor pred začetkom potrebnih gradbenih del za  postavitev ograje pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.  


Pri načrtovanju in izbiri ograje se investitorju velja ozirati na predpis in zahteve, ki predpisujejo enostavno gradnjo. Za tako gradnjo se ne bo potrebno ubadati z pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ampak bo za postavitev po črki zakona zadostovala lokacijska informacija. Gradnja ograje je po lokacijski informaciji možna na določenem zemljišču, če je pri tem so pri tem v celoti upoštevane določbe občinskega akta, ki lastnosti predvidene ograje uvrša med v skupino dopustnih oz možnih. V primeru, da je ograja postavljena v skladu z občinskim prostorskim izvedbenim aktom, z ustreznim načinom gradnje ter upoštevanjem z občinskim predpisom določen odmik od sosednje meje, višina ograje pa ne presega dovoljenih mer, gradbeno dovoljenje ni potrebno.