torek, 17. februar 2015

Hipnoza in učenje

Pravijo, da se je potrebno znati učiti, zato tudi v naših šolah pogosto potekajo delavnice za starše na temo »učenje učenja«, s katerimi naj bi starše osvestili in jim dali znanje, s katerim bodo lahko svojim otrokom pomagali pri učenju. Delavnice se običajno osredotočajo na različne tipe učenja, ki se razlikujejo po tem, ali si snov najlažje zapomnimo preko slušnih informacij, vidnih informacij ali praktičnih poskusov in nalog, poleg tega pa so predstavljene tudi različne metode in tehnike, na primer izpisovanje, podčrtovanje, miselni vzorci in podobno. Žal pa znanje o učenju učenja pogosto ni dovolj, saj učenec, dijak ali študent naleti na blokado, ki izvira iz njegove podzavesti. Če mu ta preprečuje učenje, se je zato smiselno odločiti za popolnoma drugačen pristop. 

Hipnoza, ki jo izvajajo izkušeni hipnoterapevti, je orodje, ki lahko pomaga pri kakovostnem učenju ter izboljša učne rezultate, saj učencu pomaga odstraniti vse ovire, ki mu preprečujejo kakovostno šolsko oziroma akademsko delo. Ovire, ki večinoma izvirajo iz njegovih prepričanj in slabosti v samopodobi, je treba prepoznati, predelati in odstraniti, da se učni snovi odpre prosta pot do »možganov« oziroma si jo je sposoben na dober način zapomniti in svoje znanje nato tudi izraziti – nenazadnje primeri, ko nekdo učno snov dejansko zna, a se v trenutku, ko jo je treba pokazati, ne znajde oziroma popolnoma zablokira, niso redki. V primeru, da se šolar, dijak ali študent pridno uči, vendar se zdi, da učenje kljub dobrim učnim navadam ter dobrim tehnikam učenja ne prinaša želenih rezultatov, je hipnoza gotovo ena izmed možnosti, ki mu lahko precej pomagajo. Treba je le biti odprt za različne oblike pomoči in se je ne bati, kajti v naši družbi je terapija s hipnozo pogosto nekaj, česar se bojimo – a neupravičeno in predvsem zato, ker imamo o njej premalo znanja in informacij.